Çevre Yönetimi

ÇEVRESEL BAKIŞIMIZ

Teknopur ISP olarak hedefimiz; operasyonlarımızı yürüttüğümüz tüm bölgelerde, çevreye ”sıfır zararla” çalışmalar yürütmektir. Bu doğrultuda, çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenlerin en aza indirmek üzere detaylı çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda kaynakların etkin ve akılcı şekilde kullanılması sağlanmaktadır. Dolayısıyla gelişen teknolojinin yakın takibi ile geri dönüşüm alanında ortaya çıkan yenilikler projelerimizde yer bulmaktadır. 

Eğitim çevre bilincinin oluşumunda vazgeçilmez bir gerekliliktir. Bu doğrultuda şirket içinde ve dışında çevreyle ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek, şirketimizin çevre politikaları arasında yer almaktadır.

Teknopur ISP gerek geri dönüşüm teknolojilerinin yakın takibi ve uygulanması, gerekse sağladığı eğitimlerle çevre bilinci konusunda sürekli gelişmeyi felsefe haline getirmiştir. Bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde dizayn edilmesini sağlamaktadır.

Çevre Yönetim Sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmek aynı zamanda mevcut yasalardan doğan yükümlülükleri de yerine getirmek anlamına gelmektedir. Teknopur ISP, mevcut yasalardan daha katı bir Çevre Yönetim Sisteminin varlığı ve uygulaması ile gurur duymaktadır.